Poslušnost

Dne 10.4.2016 jsme složili zkoušku základní poslušnosti na P (prospěla) a speciální cviky na PV (prospěla na výborně).